Nummelan Palloseuran syyskokous 28.11.2018

Seuran sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 28.11 klo:18.30
NuPS toimistolla.

Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
10 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai
varatoiminnantarkastajia
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous